explore

Privacy statement

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Solexhuren Eindhoven. Solexhuren Eindhoven is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Solexhuren Eindhoven kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

 

Verwerkte gegevens

Solexhuren Eindhoven maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld solexhureneindhoven.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op solexhureneindhoven.nl kwam en de pagina's die je binnen solexhureneindhoven.nl bezoekt.

Solexhuren Eindhoven verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een e-mail (contactformulier) aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • naam;
  • contactgegevens;
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst;

 

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Solexhuren Eindhoven verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

 

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Solexhuren Eindhoven gebruikt. Solexhuren Eindhoven houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We  gebruiken de informatie over welke pagina's je binnen solexhureneindhoven.nl hebt bezocht om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die je actief aan Solexhuren Eindhoven verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan je te verlenen;
  • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Solexhuren Eindhoven bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van Solexhuren Eindhoven of zo lang als de wet dat voorschrijft. Solexhuren Eindhoven mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Je kan een gespecificeerd verzoek tot Solexhuren Eindhoven richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Solexhuren Eindhoven zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Solexhuren Eindhoven de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Solexhuren Eindhoven stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Solexhuren Eindhoven de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Solexhuren Eindhoven de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Solexhuren Eindhoven niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Solexhuren Eindhoven de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Solexhuren Eindhoven schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Solexhuren Eindhoven de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2018.